издания
edition

Списания -
Годишен сборник (научни трудове) – ИМАБ
/ANNUAL PROCEEDING (SCIENTIFIC PAPERS) - IMAB

ISSN 1310-7232 (printed edition)
Издател: ЕТ "ПЕЙЧИНСКИ - Господин Илиев" - Плевен
since 1995 to 2003/


Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)
ISSN 1312-773X
Publisher: “Peytchinski, Gospodin Iliev” ET - Pleven
/from 2004 - online edition/

МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

"ТУМОРИ НА ТЕСТИСА"
/Ръководство за диагностика и лечение на ГКК/
Орлин Савов, Димитър Младенов, Митко Цветков,  Красимир Янев, Владислав Младенов
под редакцията на проф. Димитър Д. Младенов;
ISBN 978-954-8479-33-2
издание: 2015 г.

"ЕКГ ръководство / ECG handbook" / 2012 г. /
д-р Надя Станчева, доц. д-р Снежана Тишева
рецензент: доц. д-р Димитър Карастоянов;

"Какво трябва да знаете за левкемията" / 2009 г. /
издание на Българското медицинско сдружение
по клинична и трансфузионна хематология ;

"Адювантно лечение на мозъчни глиоми" / 2006 г. /
доц. д-р Филип Филипов, д.м.н.,
рецензент: проф. д-р Панайот Вецка;

"Олигоелементи при болни с вътречерепни тумори" / 2005 г. /
доц. д-р Филип Филипов, д.м., проф. д-р Камен Цачев, д.м.н.;
рецензент: проф. д-р Стоян Данев, д.м.н.;

"Ултразвукова характеристика на каротидните стенози" / 2005 г. /
д-р Иван Стайков,
рецензент: доц. д-р Ценка Цанкова, д.м.;

"Наследствени моторно-сетивни невропатии" / 2005 г. /
доц. д-р Ивайло Търнев, дмн, Велина Гергелчева-Близнакова, д.м.,
рецензент: доц. д-р Венета Георгиева, д.м.н.

"Ултразвукова диагностика на вертебро базиларната съдова система" / 2005 г. /
д-р Иван Стайков,
рецензент: проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н.

“Фототерапия в дерматологията” / 2003 г. /
д-р Соня Вълкова, д.м.,
рецензент: доц. д-р Мариана Трашлиева, д.м.

“Мозъчна смърт – медицински и правни аспекти” / 2002 г. /
д-р Вилиян Платиканов, д.м.
рецензент: доц. д-р Георги Кючуков

“Как да живеем с псориазис” / 2001 г. /
доц. д-р Мариана Трашлиева, д-р Димитър Господинов
рецензент: доц. д-р Нели Кирякова

“Насоки в интензивното лечение на тежката черепно-мозъчна травма” / 2001 г. /
Неделчо Гергелчев, Янчо Христов, Красимира Христова
рецензент: проф. д-р Рашо Рашев

“Атопична екзема” / 1999 г. /
доц. д-р Мариана Трашлиева, д.м.